Nometnes
 
Pelēkais Vilks rīko āra dzīves nometnes bērniem un jauniešiem jebkurā gada laikā - vasarā, rudenī, ziemā un pavasarī. Tās ir nometnes ar piedzīvojuma garšu,kas sniedz iespēju sajust ārā dzīves izaicinājumu un dabas svaigo elpu sev līdzās.
 

 
Mūsu nometnes cenšamies veidot ne tikai kā iespēju aizraujošā veidā pavadīt brīvo laiku gan telpās, gan ārā no tām un prom no pilsētas, bet arī kā vidi kurā:
 • jebkurš var justies droši;
 •  tās dalībnieki mācās veidot savstarpēji pozitīvas attiecības;
 • aktivitātes vērstas uz savstarpēju sadarbību ,savas darbības izvērtēšanu un dalībnieku kreativitātes attīstīšanu;
 • tiek veidota prasme noformulēt savu viedokli;
 • dalībnieks tiek motivēts aktīvai līdzdalībai,  iegūst ticību un pārliecību par  saviem spēkiem;
 • iespējams apgūt specifiskas āra iemaņas;
 • tiek veicināta “zaļa” domāšana un garīga izaugsme;
 • tiek pildīti visi LR MK noteikumu  “Par bērnu un jauniešu nometņu organizēšanas kārtību”  Nr. 447 punkti 
Ar ko esam atšķirīgi no citiem nometņu organizatoriem?
 •      Esam uzkrājuši lielu pieredzi - vairāk kā 15 gadus darbojoties nometņu jomā; 
 •      savā darbā izmantojam daudzveidīgas  bērniem un jauniešiem saistošas darba metodes;  
 •       piedāvājam katram vecumam piemērotu nometnes programmu; 
 •       nometnes programma tiek veidota ņemot par pamatu vairākus aspektus - lai tā nestu izglītojošu, komunikāciju veicinošu, darboties motivējošu, labvēlīgu gaisotni radošu atmosfēru un iespējas;   
 •       veicinām dalībnieku patstāvības un lēmuma pieņemšanas  iemaņu attīstību,
 •       mūsu nometnēs ar dalībniekiem darbojas abu  dzimumu instruktori;   -
 •       iesaistām jauniešus nometnes darbā  kā nometnes personāla palīgus. Tas veido dažādu paaudžu instruktoru iesaistīšanos aktivitāšu realizēšanā un nometnes dzīves veidošanā;   
 •      lielu vērību veltam drošības aspektu ievērošanai nometnes laikā (peldēšanās, virvju aktivitāšu, laivu nodarbību, u.c. laikā);  
Ziemas apmācību nometne (ZAN):
      Ziemas apmācību nometnes  mērķis ir jauniešiem vecumā no 14 – 18 dot zināšanas par dzīvošanu ārā ziemas apstākļos. Ziemā nometņot ārā ir daudz grūtāk kā vasarā, tad kad ir silts. Ir jāiegūst jaunas zināšanas : kā gādāt pašiem par sevi, ēst gatavošana uz ugunskura, procesi dabā  un kā iekārtot dzīvesvietu (apkurināmā telts vai dažāda veida mitekļi no dabā sastopamajiem materiāliem). Šāda veida nometnes ir sadalītas līmeņos - iesācēja, pieredzējuša un meistara. Pirms došanās ārā notiek teorētiskas nodarbības un sagatavošanās
 
   ZĀBAKU nometne
( „varu sākt dzīvot mežā”, „labi dzīvoju mežā”)

       Labi zābaki ir  labākais sabiedrotais dzīvei ārpus telpas, mežā, pļavā, uz akmeņaina vai smilšaina ceļa, pārgājienā, pētniecības gājienā, lietainā laikā, nometnē.... Cik labi būs tavi zābaki, tik labi tu jutīsies un tik ātri varēsi sasniegt savus iecerētos mērķus! Bet, lai zābaki kalpotu kā pienākas tie ir jāiestaigā, tiem jādod sava pieredze... Mūsu mērķis - izejot cauri vienai nedēļai nometnes dzīves, dot iespēju taviem „zābakiem” iegūt savu pieredzi... un ne tikai tiem....                     

 
      Šī tipa nometnes notiek  vasarā, kur bērni vai jaunieši vienas nedēļas garumā apgūst dažādas mākas, atbilstoši iepriekšminētajiem līmeņiem.Tā ir iespēja uzzināt, kas ir praktiska āra dzīve, apgūt  visdažādākās  āra dzīves iemaņas, piedaloties daudzveidīgās aizraujošās aktivitātēs,  mācīties pārvarēt grūtības, kļūt patstāvīgākiem un strādāt komandā, lai nometnes laikā spētu sasniegt dažādus izvirzītos mērķus. Sākot ar vienkāršām prasmēm dzīvojot patstāvīgi ārā līdz pat patstāvīgi plānotiem un realizētiem  pārgājieniem nometnes ietvaros.
 
   Dienas nometne 
                         ”Daba pilsētā, pilsēta dabā"
     Lai jaunākā skolas vecuma bērniem nebūtu  jāpavada jaukais vasaras laiks telpās, vasaras sākumā  piedāvājam  1—2 nedēļu dienas nometnes, kas notiek tepat Rīgā.  Katru rītu pulcēsimies, lai kopīgi uzsāktu rītu, pārrunātu dienas plānus un tad dotos kādā piedzīvojumā ārpus telpas – jo arī pilsētvidē var apgūt dažādas āra dzīves iemaņas, izzināt dabu pilsētā, pamatīgāk izpētīt  pilsētas iespējas, runāt un domāt,  kā mēs katrs varam kļūt `zaļāki` . Katra diena tiek veltīta kādai īpašai tēmai (piem. dzīvnieku diena, ūdens diena, meža diena, u.c.)  un aizpildīta ar mērķtiecīgu darbošanos un interesantām  aktivitātēm….
Tematiskās nometnes:
      Tās ir  indiāņu nometnes. Iecerēta – senlatviešu apmetne.
Indiāņu nometņu mērķis -  iegūt plašāku izpratni par Ziemeļamerikas pamatiedzīvotāju kultūru dzīvesveidu, paradumiem. Nometne tiek veidota maksimāli pietuvināta šo kultūru dzīvesveidam. 
 
 
 
 
Teksts, foto: "Pelēkais Vilks"©
.
Created by I.am.human.lv