Pārgājieni, ekspedīcijas
 
Netradicionālas ekskursijas , pārgājieni skolu klasēm:
Vienas un vairāku dienu āra dzīves pasākumi un  ekskursijas Rīgas skolu audzēkņiem vecumā no 12 gadiem. Ekskursija notiek, kā pārgājiens vai kā nometnes iekārtošana un apdzīvošana, kuras laikā bērniem ir jāizpilda dažādi uzdevumi, kuri ir saistīti ar dabā notiekošajiem procesiem, apkārtējo kultūrvidi un arī āra dzīves pamatiemaņām. Šādi pasākumi ļoti pozitīvi ietekmē klases saliedēšanas procesus, jo šeit viens otru var iepazīt pavisam citādā vidē un situācijās nekā tas pierasts ikdienas skolas vidē.
Ekspedīcijas:
Līdz šim organizētās ekspedīcijas ir apvienojušas sevī dažādus videi draudzīgus pārvietošanās veidus , kad jaunieši dodas 7 – 10 dienu ekspedīcijā ar laivām, riteņiem, kājām, paši gatavo sev ēst, pēta Latvijas dabu un cilvēku dzīvesveidu, kā ,piemēram, Kurzemes jūrmalas. Pēc ekspedīcijas tiek veidots materiāls, kas apkopo iegūtās zināšanas un ieteikumus citiem jauniešiem, kuri šādu brīvā laika pavadīšanas iespēju vēl nav izmantojuši.
Teksts, foto: "Pelēkais Vilks"©
.
Created by I.am.human.lv