Apmācības

ĀDAC Pelēkais Vilks organizē apmācības, kas paredzētas gan jauniešu grupām, gan pieaugušo mērķauditorijai. Parasti grupa, kurai ir kādas konkrētas intereses sazinās ar mums, un mēs veidojam konkrētas grupas vajadzībām un interesēm atbilstošu piedāvājumu. Mēs varam gan paši organizēt nepieciešamās apmācības (meklēt apmācību vietu, veidot visu programmu, u.t.t.), gan dodamies uz vietu, kur mūs aicina. Apmācības var būt vienas vai vairāku dienu.

 
Apmācību tēmas:


1. Sadarbību  un komunikāciju veicinoši treniņi. ( no 6 - 24 stundām, 1 grupas lielums līdz 15 dalībnieki, bet var strādāt paralēli vairākas grupas, izmaksas 1 grupai - par 6 stundu treniņu 360 EUR).


2. Āra dzīves pamatzināšanu un iemaņu apguve
( no 6 - 24 stundām, 1 grupas lielums līdz 15 dalībnieki, bet var strādāt paralēli vairākas grupas, izmaksas 1 grupai - par 6 stundu treniņu 360 EUR).


3. Patriotiskā audzināšana - interaktīva zināšanu apguve par Latvijas vēsturē nozīmīgiem cilvēkiem un notikumiem.

 (2 - 6 stundas, neierobežots dalībnieku skaits, izmaksas 2,50 EUR/st. no personas, ja grupa ir vismaz 20 cilvēku liela, ja mazāka - 50 EUR/st. no grupas)


Apmācības pedagogiem, jaunatnes darbiniekiem un nometņu vadītājiem:


1. Nometnes organizēšanas būtiskākie aspekti, metodes, drošība,praktiska nometnes  programmas izstrāde. 

 (12 stundas , grupas lielums līdz 30 cilvēkiem  - apmācību izmaksas 720 EUR)

2. Kas jāņem vērā organizējot āra dzīves nometnes? ( 3 stundas, grupas lielums nav ierobežots, apmācību izmaksas 250 EUR)

3. Nometnē izmantojamās aktivitātes, spēles, uzdevumi - praktiski piemēri. (6 stundas,grupas lielums līdz 30 cilvēkiem,  - apmācību izmaksas 360  EUR)

4. Sadarbības un komunikāciju uzdevumi, procesa vadīšana un analīze. (8 stundas,1 grupas lielums līdz 20 cilvēkiem, bet grupas var būt vairākas, 1 grupas - apmācību izmaksas 480 EUR )

5. Šķēršļu gājiens jeb nometnes trasīte - kas tas ir? to veidi? kā plānot? no kā var sastāvēt? (2 stundas, neierobežots grupas lielums - apmācību izmaksas 150 EUR)

6. Dalībnieku savstarpējā "ledus laušanas",iepazīšanās, uzticēšanās un personības "atvēršanas" uzdevumi un aktivitātes (6 stundas - 1 grupas lielums līdz 20 cilvēkiem, bet grupas var būt vairākas, 1 grupas - apmācību izmaksas 360 EUR).


* Norādītajās izmaksās nav iekļautas ceļa izmaksas, ēdināšana, nakšņošanas vai telpu īres izmaksas.