Izzinoša nodarbība “Barikāžu laiks 1991. Tā laika jaunieša stāsts.”

                                             Projekta "Latvijas Skolas Soma" ietvaros

Norises apraksts

Nodarbības vadītājs Barikāžu laikā – 1991.gadā bija 16 gadus vecs jaunietis, kurš uz šo Latvijas valsts attīstības laiku skatījās ar “degošu un jauneklīgi vētrainu sirdi.” Viņš barikāžu laiku pavadīja, iesaistoties Latvijas Tautas frontes izveidotā koordinācijas centra atbalsta štāba darbībā , kas tajā laikā atradās pie Brīvības pieminekļa. Lai gan tik jaunam puisim ļoti nopietni uzdevumi vēl netika uzdoti, tomēr, pildot gan ziņneša, gan novērotāja, gan dažādu štāba darbinieku atbalsta uzdevumus, jaunietis pabija visdažādākajos gan Vecrīgas, gan Rīgas “karstajos” punktos. Nodarbības mērķis ir emocionāli un intelektuāli aizraut skolēnus izsekot Barikāžu laika notikumiem jaunieša un tagad jau arī pieauguša cilvēka acīm, tā radot izpratni par šī laika procesiem un notikumiem, to nozīmi un ietekmi uz Latvijas valstiskuma attīstību un saglabāšanu.

Nodarbības laikā skolēni klausās stāstījumu, kas  tiek papildināts ar reāli uzfilmētiem kadriem no dažādām Barikāžu laika svarīgām Vecrīgas vietām, gan fotogrāfijām, gan dažādu priekšmetu paraugiem, kas ir saglabāti kā unikālas liecības par laiku, kad tika noturēta trauslā, nesen pasludinātā Latvijas neatkarība. Tā būs gan vienkāršā un skolēniem saprotamā veidā izstāstīta pamatinformācija par galvenajiem tā laika notikumiem, gan personiski un aizraujoši tā laika jaunieša stāsti par to, ko pats piedzīvojis. Tieši emocionāla piesaiste Latvijas valstiskuma veidošanās procesiem, rada patriotiskas un lojālas jauno pilsoņu attiecības. Nodarbības vadītājs skolēnus iesaista sarunā, tā mudinot  ikvienu klātesošo domāt līdzi un meklēt atbildes. Skolēniem ir iespēja visus eksponātus aplūkot tuvāk  (ja nodarbība notiek klātienē) un uzdot dažādus papildjautājumus.

Norises ilgums

40 minūtes

Mērķauditorija / klašu grupas

1. – 12.klašu skolēni (katrai klašu grupai tiek piemērota vecumam atbilstoša nodarbība)

Optimālais skatītāju / dalībnieku skaits (no – līdz)

25 – 35  skolēni vienā nodarbībā

Cena* EUR

3 EUR/ personai

Norises valoda

latviešu

Joma

Vēsture, mantojums. Latvijas valstiskuma attīstības un saglabāšanas liecības.

Vai paredzēta skolēnu līdzdalība? Kāda?

Skolēni tiek iesaistīti sarunā un diskusijā, aktīvā sava personīgā viedokļa meklēšanā un paušanā, kā arī tiek dota iespēja realitātē aplūkot ekipējuma  liecības, uzdodot jautājumus un veidojot sarunu par to.

Vai norise notiek pēc pieprasījuma vai saskaņā ar izsludinātu grafiku?

Pēc pieprasījuma.  Nodarbības  var notikt uz vietas vai attālināti Zoom platformā. Ja notiek uz vietas , tad - konkrētās skolas zālē vai piemērotā klašu telpā. Tās var apmeklēt katra klase atsevišķi, nodrošinot atbilstošu distancēšanos un dezinfekcijas prasību ievērošanu. Ja nodarbības notiek attālināti, tad tiek nosūtīts Zoom links un noteiktā laikā konkrētie skolēni un skolotāji pieslēdzas šai nodarbībai.

Kur norise tiek piedāvāta (t. sk., vai notiek izbraukumi)?

Jebkurā skolā, izbraukumu veidā. Iespēja piedalīties arī attālinātā nodarbībā.

Informācija par norises veidotājiem un saites uz papildu informāciju

Nils Klints, biedrības ĀDAC  “Pelēkais Vilks” nodarbību vadītājs.

Kontaktpersona, kontaktinformācija

Kontaktpersona – Vita Karule

pieteikšanās rakstot: pelekaisvilks@gmail.com