Par diennakts nometnēm

Āra dzīves diennakts "Zābaku nometnes" ir pašas pirmās, ar kurām Pelēkais Vilks ir sācis savu darbību un uzskatām,ka esam vieni no vadošajiem āra dzīves nometņu organizatoriem Latvijā.Instruktori jau 28 gadus ir krājuši pieredzi nometņu organizēšanā  un jau 15. gadu bērni un jaunieši pulcēsies nometnē ārpus telpas, lai 5 - 7 dienas 24 stundas diennaktī  pavadītu ārā jebkādos laika apstākļos.
Āra dzīves apmācību centrs "Pelēkais Vilks"piedāvā izglītojošas āra dzīves nometnes ar piedzīvojuma garšu,kas sniedz iespēju sajust ārā dzīves izaicinājumu un dabas svaigo elpu sev līdzās.


 

Tās ir nometnes,  kurās:

 •   - tiek veidota savstarpēji pozitīva un droša vide; 
 •   - aktivitātes vērstas uz savstarpēju sadarbību, savas darbības izvērtēšanu un dalībnieku kreativitātes  attīstīšanu; 
 •   - ārā dzīves elements norūda un māca kļūt patstāvīgākam, tikt galā ar grūtībām un domāt tālāk;
 •   - tiek veidota prasme noformulēt savu viedokli; 
 •  -  dalībnieks tiek motivēts aktīvai līdzdalībai,  iegūst ticību un pārliecību par  saviem spēkiem;
 •   - iespējams apgūt specifiskas āra iemaņas;  
 •   - tiek veicināta “zaļa” domāšana un garīga izaugsme;
 •   - savā darbā izmantojam daudzveidīgas  bērniem un jauniešiem saistošas darba metodes;
 •   - piedāvājam katram vecumam piemērotu nometnes programmu;
 •   - nometnes programma tiek veidota ņemot par pamatu vairākus aspektus - lai tā nestu izglītojošu, komunikāciju veicinošu, darboties motivējošu, labvēlīgu     -  - gaisotni radošu atmosfēru un iespējas;
 •   - veicinām dalībnieku patstāvības un lēmuma pieņemšanas  iemaņu attīstību, 
 •   - mūsu nometnēs ar dalībniekiem darbojas abu  dzimumu instruktori;
 •   - iesaistām jauniešus nometnes darbā  kā nometnes personāla palīgus.Tas sniedz iespēju dažādu paaudžu instruktoriem iesaistīties aktivitāšu realizēšanā un nometnes dzīves veidošanā;
 •   - lielu vērību veltam drošības aspektu ievērošanai nometnes laikā (peldēšanās, virvju aktivitāšu, laivu nodarbību, u.c. laikā).

Nometnes programma parasti sastāv no:

 • iepazīšanās, sadarbības un komunikāciju uzdevumi
 • āra dzīves iemaņu apmācība
 • visdažādāko prasmju attīstība, ko varam darīt ārā - piem. orientēšanās,šaušana ar loku, būvju siešana, grebšana, daudzveidīgi rokdarbi, u.t.t.
 • radošas izpausmes,
 • veiklības, precizitātes iemaņas
 • daudzveidīgas spēles un uzdevumi gan gaismā, gan tumsā
 • ugunskura vakari
 • pārgājiens
 • katrai nometnei ir kāda "leģenda", kuru tad izspēlēt piedāvājam nometnes dalībniekiem

Nometnes dienas kārtība.

8:00 - celšanās
8:15 - rīta rosme, mazgāšanās, taisīšanās
9:00 - brokastis
9:30 - rīta aplis un karoga pacelšana
9:45 - rīta pārdomu brīdis
10:00 - nodarbības, aktivitātes, spēles
12:30 - peldēšanās
13:30 - pusdienas,brīvais laiks
15:00 - nodarbības, aktivitātes, spēles
17:30 - peldēšanās
18:30 - vakariņas
19:00 - vakara aplis, karoga ceremonija
19:30 - brīvais laiks, gatavošanās vakara aktivitātei
21:00 - vakara aktivitātes
22:30 - gatavošanās naktsmieram
23:00 - naktsmiers