2018.gada aprīlī un maijā 3 reizes mērojām ceļu no Rīgas uz Valmieras Pārgaujas sākumskolu, kurā tika realizēti sadarbības un komunikācijas treniņi skolas karjeras projekta ietvaros 4. - 6. klasēm. Kopumā apmācībās piedalījās 11 klases, kuru skolēniem bija iespēja veidot sākotnēju izpratni par labas komunikācijas nozīmi sadarbības veidošanā, un , savukārt,  sadarbības nozīmi - veiksmīgā mērķizpildē. Skolēni "mācoties darot" nonāca pie atziņām, kas ir tās kvalitātes, kas palīdz sasniegt izvirzīto mērķi un kas traucē.